BYTOVÝ DOM
HOLUBYHO, KOŠICE

MODERNÉ BÝVANIE SO ZACHOVANÍM PAMÄTE ÚZEMIA

48 dvojizbových bytov
20 trojizbových bytov
3 štvorizbové byty
27 apartmanov a nebytových priestorov
140 parkovacích miest

O projekte

Projekt sa zaoberá návrhom novostavby bytového domu na rohu Rastislavovej a Holubyho ulice v Košiciach. Objekt SO 01 tvoria dve sekcie, samostatne dilatačné celky.
Sekcia A je situovaná pozdĺž Holubyho ulice. Sekcia A má 5 nadzemných podlaží, 6., 7., 8. podlažia sú ustupované s terasami.
Sekcia B je situovaná pozdĺž Rastislavovej ulice. Sekcia B má 6 nadzemných podlaží, 7.,8. Podlažia sú ustupované s terasami.
Obidve sekcie A, B sú podpivničené. Na 1.PP a 2.PP sa nachádza podzemná garáž.
Parcela je mierne svahovitá s prevýšením 0,4-0,9 m.
Hlavný vstup do objektu je situovaný
z Holubyho ulice cez podchod. Vjazd do podzemnej garáže na 1.PP je orientovaný
z Holubyho ulice, vjazd do parkovísk na 1.NP
je situovaný z Rastislavovej ulice. Na vjazd do 2.PP slúži rampa. Na 1. NP sa nachádzajú komerčné priestory a vstupy do jednotlivých častí bytového domu. V dvorovej časti sa nachádza zeleň na rastlom teréne.
Na horných podlažiach sa nachádzajú bytové priestory a nebytové priestory pre prechodné ubytovanie. Horné podlažia sú ustupené
s terasami a zeleňou umiestnenou v kvetináčoch.

na LOKALITE záleží

Základné údaje

Galéria

Mám záujem

Projekt realizuje:

+421 903 658 628
info@jpc.sk
www.jpc.sk